DUYURULAR
Vergi Uygulamaları
Vergi Uygulamaları dökümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yanlış Sigorta Uygulamaları
Sigortalı / Sigorta Ettiren / Lehdar / Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sa..Devamı

Sigorta Bilgileri
FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLERİ için tıklayınız. HAYAT SİGORTASI BİLGİLERİ iç..Devamı

Sağlık Sigortası Vergi İndirimi
Sağlık Sigortaları için ödenen primlerin vergi matrahından indirilmesidir. Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefle..Devamı

Canlı Destek Hattımız

Sertifikalarımız